Faaliyet Alanları
Öncelikli Faaliyet Alanlarımız

Otel/Hotel
Ofis /Ticaret Merkezi & Office Building/Business Center
Konut/Residence
Hastane/Hospital
Fabrika/Factory
Operasyon Merkezi/Operating Center
Üniversite/University
Havaalanı Terminal Binası/Airport Terminal Building
Spor Merkezi/Sports Complex
Diğer/Other